LO Rymanów

Kontakt Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 2
38-480 Rymanów
Telefony:
13 4355020 fax wew. 32
13 4355055 fax wew. 32
lorymanow@interia.pl
http://lorymanow.pl

Blok
Reklamowy

Jeśli są Państwo zainteresowani
umieszczeniem reklamy
na naszej stronie
prosimy o kontakt.

Wymiar banera mniej/więcej:
260 na 170 pikseli

 

Opis

Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie

LoRymanow

 

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach, PWSZ w Krośnie i Sanoku.
Zajęcia na profilu matematyczno – fizycznym rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych. Przygotowują do studiowania na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, budownictwo, geodezja, architektura, ekonomia, astronomia, automatyka i robotyka, matematyka stosowana, fizyka stosowana i medyczna, mechatronika w uczelniach politechnicznych, ekonomicznych, uniwersytetach i akademiach.

Oferujemy uczniom:
• wysoki poziom nauczania, który przekłada się na wysokie wyniki egzaminów maturalnych
• naukę w atmosferze twórczej pracy, konsultacje indywidualne, mobilizację do samokształcenia
• przygotowanie do olimpiad i konkursów
• aktywne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego
• zajęcia dodatkowe dla maturzystów przygotowujące do matury
• wykłady i zajęcia warsztatowe na wyższych uczelniach (Akademia Górniczo – Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska)
• zajęcia rozwijające w ramach projektów edukacyjnych – rachunek różniczkowy i całkowy
• warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik
• zajęcia plenerowe z astronomii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach
• zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach współpracy z Instytutem Fizyki UJ

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, fizyka, chemia, informatyka, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

PROFIL MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNY

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą i Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.
Klasa matematyczno-geograficzna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Matematyka i geografia często pojawiają się jako przedmioty rekrutacyjne na kierunkach: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiskowa, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja, które znajdują się w ofercie uniwersytetów, uczelni ekonomicznych, politechnik, a także Akademii Górniczo-Hutniczej, Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Oferujemy uczniom:
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
• zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS
• warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych
• zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie
• projekty rozwijające zainteresowania matematyczne i geograficzne uczniów
• udział w olimpiadzie z geografii i matematyki, a także w konkursach matematycznych oraz konkursach krajoznawczych i turystycznych
• wycieczki krajoznawcze i rajdy
• udział w wymianie międzynarodowej
• zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, geografia, fizyka, chemia, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

PROFIL MATEMATYCZNY Z ROBOTYKĄ

Współpraca z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie.
Współczesny świat to świat maszyn i komputerów. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia, zainteresowania naukami ścisłymi, bo tylko wtedy możemy uczestniczyć w postępie i rozwoju cywilizacji. Matematyka, programowanie i wykorzystanie programów wspomagających nasze funkcjonowanie w świecie techniki to najbardziej poszukiwane dzisiaj umiejętności wśród osób poszukujących pracy. To również najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia na technicznych uczelniach wyższych.
Jeżeli posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne, interesujesz się programowaniem i konstruowaniem robotów, chcesz w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu nowoczesnych technologii to skorzystaj z naszej oferty.

Oferujemy uczniom:
• wysoki poziom kształcenia matematycznego i informatycznego
• dodatkowe zajęcia z programowania i konstruowania robotów
• zdobywanie wiedzy konstruktorskiej poprzez konstruowanie robotów z użyciem serwomotorów, czujników, przekładni, kół i innych elementów
• rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania, programowania
• warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych
• udział w zajęciach rozwijających zainteresowania konstrukcjami różnego typu robotów
• udział w zajęciach z programowania elementów elektroniki

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – matematyka, informatyka, fizyka, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, Kancelarią Senatu RP i Fundacją im. prof. B. Geremka, Sądem Rejonowym w Sanoku i Sądem Okręgowym w Krośnie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.
Klasa humanistyczno – prawnicza przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Przygotowuje do studiowania na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, które są w ofercie uczelni uniwersyteckich i akademickich.

Oferujemy uczniom:
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
• wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych
• przygotowanie do olimpiad i konkursów
• uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”
• uczestnictwo w wykładach, warsztatach i laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji w ramach zajęć klas patronackich
• dodatkowe zajęcia przygotowujące do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
• obserwacje i symulacje rozpraw sądowych
• warsztaty recytatorskie, filmowe, dziennikarskie
• zajęcia z wiedzy o kulturze realizowane w galeriach, muzeach
• zajęcia dziennikarskie w Radiu Rzeszów
• organizację prawyborów parlamentarnych i samorządowych
• spotkania z wybitnymi postaciami ze świata polityki i kultury
• lektorat z języka łacińskiego
• współtworzenie portalu szkolnego, współpraca z lokalnymi mediami

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, języki obce. Decyzję o wyborze przedmiotów (od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań.

PROFIL LINGWISTYCZNO-EUROPEJSKI

Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Jagielońskim oraz Goethe Institut w Krakowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – „Klasy patronackie”, PWSZ w Krośnie i Sanoku, współpraca międzynarodowa Erasmus+ i Jugendwerk.
Jeśli chcesz połączyć solidne wykształcenie z rozwojem swoich pasji językowych i zyskać gwarancję solidnego przygotowania się do egzaminów maturalnych z języków obcych to profil lingwistyczno-europejski jest dla Ciebie.
Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: filologia polska, angielska, germańska, romańska, rosyjska, sinologia, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka i na wielu innych kierunkach studiów na uczelniach uniwersyteckich i akademickich.

Oferujemy uczniom:
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
• przygotowanie do olimpiad i konkursów
• realizację dwóch języków obcych (angielski obowiązkowo oraz do wyboru niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski) na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin
• trzeci wybrany j. obcy jako dodatkowy przedmiot
• naukę języka łacińskiego dla zainteresowanych
• możliwość nauki języka chińskiego metodą e-learningową
• współpracę ze szkołami w Austrii, Niemczech i na Węgrzech w ramach realizowanego obecnie projektu Erasmus+
• współpracę międzynarodową w ramach Programu e-Twinning
• konwersację w języku angielskim z native speaker’em
• wykłady, warsztaty i laboratoria prowadzone przez pracowników naukowych WPiA oraz WSIiZ w ramach zajęć klas patronackich
• wykłady i warsztaty na uczelniach z tematyki współpracy europejskiej
• uczestnictwo w projektach „Sejm Dzieci i Młodzieży”, „Polska w XX wieku” i Kampanii Edukacyjnej „ Świadomy Swoich Praw”
• współpracę z Goethe Institut w Krakowie – wyjazdy na zajęcia, udział w warsztatach i konkursach
• realizację wspólnych działań z Polsko Niemiecką Współpracą Młodzieży (Jugendwerk) – wymiana młodzieży, udział w projektach, np. Dzień Polsko-Niemiecki, Dzień Wolności

Uczniowie wybierają przedmioty do rozszerzenia (od 2 do 4) spośród: języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.

PROFIL MEDYCZNY
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziałem Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, PWSZ w Krośnie i Sanoku.
Klasa medyczna przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi, społecznymi.
Uczniowie są przygotowywani do studiowania m. in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja , pielęgniarstwo, ochrona zdrowia, biologia, chemia, psychologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne i innych pokrewnych kierunkach na uczelniach medycznych, uniwersyteckich i politechnicznych.

Oferujemy uczniom:
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
• zajęcia w laboratoriach analitycznych na wydziałach biologicznych i chemicznych
• warsztaty, wykłady i zajęcia praktyczne na uczelniach wyższych
• projekty prozdrowotne i proekologiczne
• własne projekty badawcze
• lektorat z języka łacińskiego
• warsztaty maturalne
• przygotowanie do olimpiad i konkursów
• wycieczki krajoznawcze- zajęcia z zielarstwa i zielnikowania
• możliwość zdobycia certyfikatu na kursach pierwszej pomocy
• zajęcia w Katedrze Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Krośnie

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, języki obce.

PROFIL WOJSKOWO-MUNDUROWY

Patronat Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, opieka 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Wojskowej Komendy Uzupełnień, współpraca z Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie oraz Sądem Rejonowym w Sanoku, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Pożarną w Sanoku oraz Policją.
Profil przeznaczony jest dla uczniów, którzy zainteresowani są pracą w wojsku, policji straży pożarnej i granicznej, ratownictwie medycznym, a także studiowaniem takich kierunków jak bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja.
Przygotowywani są do studiowania w szkołach oficerskich, pożarniczych, medycznych, politechnikach, Akademiach Wychowania Fizycznego. Absolwenci są traktowani preferencyjnie przy naborze do zawodowej służby wojskowej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

 

Oferujemy uczniom:
• solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego
• przygotowanie do olimpiad, konkursów i zawodów
• szkolenia z obronności i ratownictwa
• zajęcia z taktyki wojskowej
• naukę musztry paradnej i użytkowej oraz regulaminów
• zajęcia z kryminalistyki i kryminologii
• ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności
• odbywanie zajęć w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych
• obozy szkoleniowo – kondycyjne
• poznawanie etyki żołnierskiej i ceremoniału w Wojsku Polskim
• dodatkowe zajęcia sportowe: sztuki walki, strzelectwo sportowe, jazda konna, paintball, wyjazdy na basen, narty, siłownia.

Decyzję o wyborze przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym(od 2 do 4) uczniowie podejmują indywidualnie w zależności od swoich zainteresowań spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, języki obce.

KONTAKT:
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 2
38-480 Rymanów
Telefony:
13 4355020 fax wew. 32
13 4355055 fax wew. 32
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

Godziny pracy: 8.00-16.00
NIP -
Regon -

Lokalizacja

podkarpackie
ul. Szkolna 2, 38-480 Rymanów

Video

iamb4b728x90px